Nationalbankens Bachelorpris

 Banner_bachelorpris
 For English version, see below
Nationalbanken sætter pris på god, økonomisk forskning og også på gode bacheloropgaver i økonomi. Derfor uddeler Nationalbanken hvert år ‘Nationalbankens Bachelorpris’ på 10.000 kr. for den bedste bacheloropgave inden for Nationalbankens område. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.

Emner for opgaven kan være:

  • Penge- og valutakurspolitik samt stabiliseringspolitik
  • Makroøkonomi, monetær økonomi og kreditvæsen
  • Finansiel stabilitet og makroprudentiel politik
  • Finansielle institutioner og finansielle markeder

Nominering til prisen

De økonomiske institutter på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School indstiller hver op til tre af de bedste bacheloropgaver skrevet i løbet af hele studieåret til prisen. Uddannelsesstedet sender de nominerede opgaver til Nationalbanken 15. august. Et udvalg i Nationalbanken bedømmer opgaverne, og forfatteren til den bedste vil få overrakt prisen på de 10.000 kr. i forbindelse med Nationalbankens karriereaften i oktober. Alle de nominerede inviteres med til karriereaftenen i Nationalbanken, hvor vinderen også præsenterer sin opgave.

Læs om de seneste fire års vindere her.

English:

Danmarks Nationalbank appreciates good economic research – and also good bachelor papers in economics. Every year ‘Danmarks Nationalbank’s Bachelor Award’ of kr. 10,000 is presented for the best bachelor paper within Danmarks Nationalbank’s area. This could be a theoretical paper or an empirical study based on macrodata or microdata.

Topics for the paper could be:

  • Monetary and exchange rate policies and stabilisation policies
  • Macroeconomics, monetary economics and credit
  • Financial stability and macroprudential policies
  • Financial institutions and financial markets

Nominations for the award

The departments of economics at the University of Copenhagen, Aarhus University, Aalborg University, the University of Southern Denmark and Copenhagen Business School will each nominate up to three of the best bachelor papers written within the academic year in question for the award. The university/business school must send the nominated papers to Danmarks Nationalbank by 1 July. A committee at Danmarks Nationalbank will assess the papers, and the winner will receive the award of kr. 10,000 in connection with Danmarks Nationalbank’s Careers Evening in November. All nominees will be invited to the Careers Evening at Danmarks Nationalbank, where the winner will also present his or her paper.