NYUDDANNET ØKONOM MED INTERESSE FOR FINANSIELLE PRODUKTER

VS_blandet_3_594x224px

Brænder du for forretningsudvikling af finansielle produkter og muligheden for at komme helt tæt på et af Nationalbankens mest kritiske forretningssystemer? Har du kompetencerne til en alsidig arbejdsdag med samarbejde og sparring med mange kollegaer? Så har vi et job til dig.

Jobbet

Jobbet er i afdelingen Bank og Marked, hvor vi arbejder med Nationalbankens egne bankforretninger som led i udførelsen af penge- og valutapolitikken. Afdelingen varetager porteføljeforvaltningen af valutareserven og den indenlandske portefølje på i alt omkring 500 mia. kr. Desuden er vi bank for staten, penge- og realkreditinstitutter og andre kunder. Disse forretningsområder er understøttet af Nationalbankens portefølje- og centralbanksystemer, som vi løbende udvikler til de absolut bedste inden for området.

Vi tilbyder
Efter en grundig introduktion til vores forretning og it-systemer tilbyder vi et udfordrende job som business analyst, der giver mulighed for at få praktisk erfaring med finansielle produkter som eksempelvis obligationer, aktier, futures, rente- og valutaswaps.

Din dagligdag vil bl.a. bestå af:

  • at analysere finansielle produkter og forretningsprocesser

  • at drive den forretningsmæssige del af udvikling af handelssystemerne, fx når nye finansielle instrumenter tages i brug

  • at analysere og løse forretningsmæssige fejl i vores handelssystem i tæt samarbejde med      forretningen og it-udviklere

  • efter behov at varetage den daglige afvikling af forretningerne i vores backoffice-funktion.

Du vil have mange kontaktflader i banken og modparter/leverandører uden for banken. Dine opgaver løses i tæt samarbejde på tværs af forretningsområderne og med fokus på høj faglighed og effektive arbejdsprocesser. Du får gode muligheder for udvikling, både fagligt og personligt, gennem dine arbejdsopgaver, det faglige miljø og uddannelse. Du skal arbejde med en blanding af mindre opgaver og større projekter. Du får sidemandsoplæring i begyndelsen, så du kommer godt i gang med opgaverne.

Du vil indgå i et team, der er præget af en uformel omgangstone, og som består af økonomer, it-programmører og bankfolk. Som nyuddannet bliver du endvidere en del af bankens Economist Programme, som er et socialt og fagligt program på tværs af banken. Læs mere om programmet her.

Din profil

Din uddannelsesmæssige baggrund er en økonomfaglig kandidat, fx cand.polit., cand.merc., cand.scient.oecon. med kendskab til eller interesse for finansielle produkter. Du er nyuddannet eller har nogle få års erfaring. Som person er du nysgerrig og har lyst til at arbejde med den forretningsmæssige anvendelse af avancerede it-systemer og den daglige drift i backoffice. Du får en bred kontaktflade, og derfor er du god til at kommunikere klart og præcist på skrift og i tale på både dansk og engelsk. Du trives med at drive egne opgaver i samspil med andre både internt i banken og eksternt.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Bjørn Jul Østergaard, tlf. 3363 6938 eller bjo@nationalbanken.dk. Hvis du har spørgsmål til ansættelsesvilkår eller banken som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte HR-partner Rikke Møller Fastø, tlf. 3363 6086 eller rmfa@nationalbanken.dk.

Ansøgning

Ansøg med relevante eksamenspapirer og CV senest onsdag den 2. oktober 2019. Det er en betingelse for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Ansøg her: https://natbank.easycruit.com/vacancy/application/send/2372819/125604?iso=dk