ØKONOM TIL AFDELINGEN DATA ANALYTICS AND SCIENCE

Unge_økonomer_Gruppe3_594x225px

Vil du være en del af et dynamisk miljø og hjælpe Danmarks Nationalbank til aktivt at bruge store datakilder og anvende data science-teknikker i fastlæggelsen af politik og udviklingen af tilsynsprocesser?

Jobbet

På grund af den eksponentielle vækst i data, og fordi nye dataanalyse-metoder er blevet tilgængelige, er vi på udkig efter en økonom med en stærk kvantitativ baggrund til Danmarks Nationalbanks Data Analytics and Science-team. Du bliver en del af et team, der samarbejder med analytikere på tværs af banken for at skabe datadrevet indsigt. Du kommer til at foretage analyser, der kombinerer økonometriske og data-videnskabelige værktøjer til analyse og visualisering af store datasæt. Analyserne fungerer som nøgleinput til politik og tilsynsprocesser.

Vi tilbyder

Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø, hvor du kommer til at deltage i forskellige projekter og bruge en række datasæt, hvilket giver dig mulighed for at få direkte indflydelse på Nationalbankens interessefelt. Du får udviklet dine kvantitative færdigheder og kommer til at bruge en kombination af økonometriske værktøjer sammen med datavidenskabelige teknikker til at besvare vigtige økonomiske spørgsmål med politisk relevans. Jobbet er karakteriseret ved højt engagement, teamwork og klare mål kombineret med hyppige muligheder for at præsentere resultater internt såvel som eksternt. Vi har et attraktivt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden med at udvikle sig, og du vil få mulighed for at lære nye teknikker og opbygge dine kvantitative færdigheder.

Din profil

Den ideelle kandidat er nysgerrig, målbevidst og resultatorienteret. Du kan være nyuddannet eller have et par års erfaring, hvor du i praksis har arbejdet med store datasæt (fx administrative registerdata). Du er økonom med en stærk kvantitativ baggrund, som har givet dig evnerne til nemt at udtrække mønstre fra data, fortolke dem og omsætte dem til handlingsrettede anbefalinger. Du har en analytisk tankegang og er en stærk kommunikator både verbalt og skriftligt.

Dokumenterede evner eller erfaring med (nogle) af følgende områder er også en fordel:

· Mikro-økonometri og causal inference

· Kendskab til at arbejde med registerdata

· Python eller R og tilknyttede pakker

· Datavisualisering

· Web scraping eller indsamling af data via offentlige API’er (fx Twitter)

· Ustrukturerede datakilder (tekst, billeder)

· Anvendelse af machine learning-algoritmer (superviseret eller usuperviseret læring)

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Data Analytics and Science, Thais Lærkholm Jensen, tel. 2243 6644. Har du spørgsmål om ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Dorte Kvisgaard, tel. 3363 6511.

Ansøgning
Send din ansøgning, dit cv og relevante eksamenspapirer senest den 4. august 2019.